SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR 2020 Prohlášení COVID-19

Společnost sociálních pracovníků České republiky, z. s.

Prohlášení


Česká republika, stejně jako další státy světa, čelí v posledních týdnech velké zkoušce v souvislosti s šířením nákazy koronavirem, s čímž se nikdo z nás dosud nesetkal, stejně jako generace před námi.

Společnost sociálních pracovníků ČR jako spolek sdružující sociální pracovníky
ze všech oblastí sociální práce považuje za svoji povinnost vyjádřit  obdiv nad jejich obětavostí v  pomoci a péči všude tam, kde je sociálních pracovníků třeba.
Řada z  těchto pracovníků musela rezignovat na rodinný život a v zájmu odborné pomoci potřebným a ochrany svých blízkých setrvává na svém pracovišti
(v nemocnicích, pobytových zařízeních, na úřadech, které zřídily poradenství
na telefonních linkách či poskytují pomoc přímo v terénu).

Společnost sociálních pracovníků ČR si váží také všech odborníků, kteří pracují v první linii“, především lékařů a zdravotníků, pracovníků záchranné služby, hasičů a policistů. Obdivuhodné důkazy solidarity a podpory prokazují i zástupci dalších profesí, kteří často nabízejí své služby zdarma (provozovatelé restaurací, taxislužby, farmáři, majitelé malých letadel apod.) Velké poděkování patří i všem vědeckým pracovištím
a pedagogům.


Mezní životní situace odhalila charaktery lidí. Aktuální nouzový stav potvrdil,
že  občané České republiky si  uvědomili závažnost situace a nadřadili ochranu veřejného zájmu svým vlastním potřebám.

Věříme, že sociální pracovníci svým zapojením velkou měrou přispěli ke zvýšenému zájmu široké veřejnosti o toto povolání a posílení prestiže sociálního pracovníka
ve společnosti.


Přejme si, abychom i v budoucnosti dokázali společně posilovat vše pozitivní,
co nás spojuje, nikoliv to, co nás rozděluje.

JUDr. Věra Novotná

                                   předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR