Odborné komise

V souladu s Akčním plánem na rok 2021, který je součástí Strategického rámce ASVSP pro roky 2019-2021, byla stanovena stěžejní témata pro rok 2021: profesionalizace SP, deinstitucionalizace, etika, sociální bydlení, participace a reflexivita. V rámci těchto stěžejních témat budou působit odborné komise sestávající se ze zástupců členských škol ASVSP.

Koordinátor odborných komisí:
doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D., kontakt: peter.brnula@ujep.cz

  • Odborná komise Deinstitucionalizace

Členové:
doc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D. – vedoucí odborné komise
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

  • Odborná komise Sociální bydlení 

Členové:
Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. – vedoucí odborné komise
doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.