Úvod

Aktuality

Nabídka Australské obchodní komise

Členům Asociace vzdělavatelů v sociální práci si dovolujeme nabídnou zprostředkování spolupráce s australskými protějšky z řad vysokých škol, a to zejména v oblasti výměny postgraduálních studentů a s tím souvisejícím výzkumu v sociální práci, resp. v péči o seniory.

V případě, že jsou studenti zaměřeni na výzkum z oblasti demence, byla by zde možnost financování z AVASTipendia, viz přílohu.

Financování takové kooperace by záviselo na vzájemné dohodě obou budoucích partnerů. Řada českých vysokých škol má již podepsaná memoranda o vzájemné spolupráci s australskými univerzitami. Velmi ráda se zájemci z řad členů Asociace vzdělavatelů v sociální práci toto prohovořím osobně:

PhDr. Zdenka Kotalová | Business Development Manager, Praha

Střední Evropa

Australian Trade and Investment Commission (Austrade)

Klimentská 10, 110 00 Praha 1

T +420 221 729 273 | M +420 721 803 133
Zdenka.Kotalova@austrade.gov.au


Kdo jsme

Asociace vzdělavatelů v sociální práci je dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR, případně poskytovatelů dalšího vzdělávání v sociální práci.

Stanovy ASVSP čtěte ZDE.

Asociace vzdělavatelů v sociální práci je členem Evropské asociace škol sociální práce (EASSW).

Základní cíle ASVSP

Základním cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR. Dlouhodobým cílem ASVSP a jejich členů, je zkvalitňovat vzdělávání v sociální práci a přispívat tím ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice. Za rozhodující nástroj dosahování uvedeného cíle považují členové ASVSP vytváření Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci a vydávání časopisu Sociální práce/Sociálna práca – jediného odborného časopisu v sociální práci v ČR i na Slovensku. Vydávání časopisu a vytváření a inovace standardů, podpora členů při jejich realizaci a kontrola jejich dodržování na školách, které jsou členy ASVSP, je jádrem činnosti Asociace.

Udržování a posilování úrovně vzdělávání v sociální práci napomáhají konzultace, které poskytuje ASVSP svým členům. Konzultace mají následující cíle:

  • napomoci konstituování a rozvoji oboru v daných (měnících se) podmínkách
  • podpořit respektování minimálních standardů vzdělávání v sociální práci
  • upozornit školy (členy asociace) na problémy v jejich práci a zprostředkovat jim zkušenosti jiných  (i zahraničních) škol, zaměstnavatelů, sociálních pracovníků a dalších relevantních subjektů
  • udržovat kontakty mezi školami a učiteli sociální práce
  • posilovat kooperaci škol, například v oblasti výměny učitelů a studentů aj.

Výkonná rada