Archiv

PODPORA OBĚTEM ÚTOKU NA FF UK

Jménem Profesních spolků sociálních pracovníků ČR a Asociace vzdělavatelů v sociální práci, sociálních  pracovníků, studentů sociální práce, vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám a blízkým obětí vražedného útoku na FF UK. 

Vyjadřujeme podporu a potřebu síly pro zraněné a otřesené. 

Za členské školy VR ASVSP

Přání k svátkům

„VŠEM SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKŮM, VŠEM VZDĚLAVATELŮM v SOCIÁLNÍ PRÁCi, VŠEM STUDENTŮM SOCIÁLNÍ PRÁCE – přejeme ŠTASTNÉ A VESELÉ. DĚKUJEME, ŽE JSME SPOLU“ . 

TO VÁM PŘEJí zástupci SPOLEČNOSTI SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ, PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ, PROFESNÍHO SVAZU SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A  ASOCIACE VZDĚLAVATELŮ V SOCIÁLNÍ PRÁCI.  

ASVSP SLAVÍ 30. NAROZENINY

DĚKUJEME ČLENŮM ASVSP ZA JEJICH ANGAŽOVANOST A PŘÍSTUP VE VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE. PŘEJME SI, ABY SE NÁM I NADÁLE DAŘILO SPOLEČNĚ
PROSAZOVAT PROFESNÍ ZÁJMY SOCIÁLNÍ PRÁCE.

Alan Křišťan: poselství “aesveespeackému národu”
“Milé kolegyně a kolegové, díky všem se kterými jsem měl možnost v uplynulých letech spolupracovat v oblasti vzdělávání v sociální práci i oblastech příbuzných. Byl bych velmi rád, kdyby se nám i dále dařilo společně rozvíjet pojetí sociální práce, které považuje odbornost a lidskost za dvě stejně důležité složky našeho oboru. Přeji nám všem potřebnou tvořivost k hledání účinných nástrojů pro kultivaci obou složek. Těším se další setkávání se všemi! 
Alois Křišťan”

Tatiana Matulayová:
Postavení a role Asociace vzdělavatelů v sociální práci v ČR se v posledních letech
výrazně proměnili. Je obdivuhodné, že členské školy vytrvaly v úsilí přispívat k rozvoji
profese sociální práce kvalitním terciárním vzděláváním a vydáváním časopisu Sociální
práce/Sociálna práca. Ať nás 30 let úspěšného působení asociace motivuje k další
činnosti a spolupráci s našimi partnery při naplňování poslání profese sociální práce.

Adéla Michková :
„Budoucnost není místem, ke kterému kráčíme, ale které tvoříme. Cesty k ní nehledáme,
ale vytváříme; a jejich vytvářením se proměňuje jak tvůrce, tak cíl cesty.“ (Peter Ellyard)
Přeji ASVSP, aby i v dalších letech stavěla cesty vedoucí k budoucnosti sociální práce.
Děkuji všem, kdo se na tomto společném konání podílejí. A je mi ctí, že mohu být
součástí.

Přání od zástupců profesních spolků:

Andrea Tajanovská, předsedkyně Profesního svazu sociálních pracovníků
v sociálních službách APSS ČR
Vážení a milí přátelé a kolegové z Asociace vzdělavatelů v sociální práci, ráda bych vám popřála k třicetinám Vaší Asociace a poděkovala vám, že se po celou dobu existence věnujete vzdělávání budoucích i stávajících sociálních pracovníků. Přeji vám za Profesní svaz sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR, ať se Vám daří další desítky let rozvíjet zájem studentů o sociální práci a hledat nové a inovativní cesty vzdělávání v naší profesi.
 
Sociální práci jako obor čekají zajímavé výzvy, alespoň tak to cítíme v českých sociálních
službách, ve kterých působí nejvíce sociálních pracovníků v České republice. Tak ať se
Vám daří přenášet nové trendy a společenská očekávání od sociální práce do vzdělávání
a podporovat studenty v osvojování si profesních kompetencích, které jim napomohou
uspět ve své profesi a být nedílnou součástí komunity statečných, profesně zdatných a
odhodlaných sociálních pracovníků.
Děkujeme.
 
Pavel Pěnkava, předseda Společnosti sociálních pracovníků ČR
Prostřednictvím Společnosti sociálních pracovníků ČR, z.s. bychom chtěli popřát Asociaci
vzdělavatelů v sociální práci k významnému 30. letému výročí. Vnímáme, že bez asociace
by prestiž a míra profesionality oboru sociální práce byla výrazně nižší. Jsme si vědomi, že
bez veškerých aktivit, školení, reflexe a podpory bychom ztratili tak důležitého partnera v
daném oboru. Význam vzdělávání je nejpodstatnější pro budoucí sociální pracovníky, kteří
poskytují podporu a pomoc osobám v tíživé sociální situaci. A proto jsme rádi, že asociace
existuje a má dlouhodobou tradici. Přejeme do dalších 30ti let sílu a energii, pořád stálé
profesionály a kreativní nápady metod vzdělávacího procesu. 
Děkujeme a moc si vážíme dosavadního přístupu.


Šárka Vlková, předsedkyně Profesní komory sociálních pracovníků.
Přejeme ASVSP do dalších let mnoho odborných úspěchů nejen na poli vzdělávání
nových kolegů. Přejeme vzdělávání s vizí, která bude rámována profesním zákonem a
těšíme se na další spolupráci. Tým Profesní komory sociálních pracovníků.

KONFERENCE „AGAINST ALL ODDS“

,,Against all odds – A Social Europe is Possible Where No One is Left Behind!“/ „Naproti všem konvencím – Sociální Evropa, kde nikdo není pozadu, je reálná”

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studenti a příznivci sociální práce,
zveme vás na svátek našeho oboru – sociální práce, který budeme slavit ve společenství
evropských kolegů v Praze ve dnech 21. – 24. 5. 2023.
Praha v loňském roce byla vybraná jako hostitel tradiční mezinárodní konference, kterou
pořádá Mezinárodní federace sociálních pracovníků, konkrétně pro evropský region (IFSW
Evropa).

Web konference naleznete na tomto odkaze:http://ifsw2023.org/?fbclid=IwAR0h-Wm2st9stRpZP3ngeoRQxPwT9GJEjW2cpwA4PLphC-V-BvCqq9375og .

Vše probíhá elektronicky. Konference bude kompletně překládána do anglického i českého
jazyka.

Věříme, že konference přitáhne vaši pozornost a zájem se zúčastnit. Pevně doufáme, že vaši
zaměstnavatelé zváží význam a dopady této akce pro váš profesní růst a budou ochotni zajistit
vaši účast a uhradit poplatky.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, rádi bychom vás i nadále průběžně informovali
o přípravách konference a sdělovali zajímavosti o naší a evropské sociální práci.


Za pořadatele Pavel Pěnkava, předseda Společnosti sociálních pracovníků ČR

kontaktní osoba: Pavel Pěnkava

Tel.: 777 658 811

Email: soc.prace@post.cz

doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. (31. 1.1947 – 3. 8.2022)

S hlubokým zármutkem oznamujeme odborné veřejnosti, že naše řady opustil pan docent Oldřich Matoušek, který byl s Katedrou sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy neodmyslitelně spjat od roku 1991, kdy jí spoluzakládal a pak i dlouhá léta vedl. Obor sociální práce ztrácí nejen předního česko-slovenského odborníka, který neúnavně pracoval na vytvoření základních učebnic, monografií a encyklopedie sociální práce, ale i vizionáře, inovátora a nadšence, pedagoga, mentora, vzácného kolegu a drahého přítele.

V posledních letech se docent Matoušek intenzivně výzkumně i publikačně zabýval tématem profesionalizace sociální práce a inovace ve vzdělávání sociálních pracovníků. Úzce spolupracoval s Asociací vzdělavatelů v sociální práci a různými dalšími institucemi a organizacemi se záměrem přispět ke zvýšení kvality sociální práce.

Zanechal nám obsáhlý odkaz – mimo jiné několik konkrétních tvůrčích, výzkumných i pedagogických plánů, které bychom měli dále realizovat ve prospěch rozvoje sociální práce.

Čest jeho památce!

24.5.2021

jménem ASOCIACE VZDĚLAVATELŮ V SOCIÁLNÍ PRÁCI (ASVSP) Vám děkujeme za vytvoření podmínek v praktické přípravě studentů sociálních oborů, v době jiné a mimořádné.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

Jsem si vědomi, že starostí je nad hlavu a jsme rádi, že i v době jiné a mimořádné, jste neztratili invenci, sílu a odvahu, poskytnout prostor budoucím kolegům a kolegyním, studentům sociálních oborů, v přípravě
na regulované povolání sociální pracovník, sociální pracovnice.   

Rádi vytvoříme prostor pro sdílení Vašich názorů a zkušeností v oblasti vzdělávání i na stránkách našeho časopisu Sociální práce/Sociálna práca http://socialniprace.cz/.

Děkujeme Vám.  

Konference ke Světovému dni sociální práce:

Pokud jste neměli možnost se zúčastnit konference pořádané MPSV
ku příležitosti Světového dne sociální práce ve dnech 16. a 17.3.2021, zveme vás k jejímu shlédnutí.
Kromě zajímavých příspěvků kolegyň a kolegů z našich členských škol získala ocenění Gratias za rok 2021, za významný přínos v sociální práci, naše milá kolegyně Monika Havlíčková,  gratulujeme.

Ohlédnutí za Světovým dnem Sociální práce prostřednictvím pozitivních písní a rozhovoru:

Audio přehrávač

00:00

00:00

Použitím šipek nahoru/dolů zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti.

Audio přehrávač

00:00

00:00

Použitím šipek nahoru/dolů zvýšíte nebo snížíte úroveň hlasitosti.

Rozhovor na téma Sociální práce a pandemie ku příležitosti Světového dne sociální práce:

https://alive.osu.cz/sona-kalenda-je-cas-profesi-socialnich-pracovniku-vice-zviditelnovat-a-vice-se-tak-emancipovat/

Zpráva z workshopů k výuce vyhodnocování a individuálního plánování – v rámci  projektu MPSV ČR – Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí  – více viz:

http://www.pravonadetstvi.cz/stahnout-soubor/zprava-z-workshopu-k-vyuce-vyhodnocovani-a-individualniho-planovani

Aktualita  ke vzniku metodického materiálu – Vzdělávání jako cílený rozvoj kompetencí. Soubor doporučení pro optimalizaci systému vzdělávání pracovníků OSPOD – více viz: http://www.pravonadetstvi.cz/aktuality/ktere-kompetence-jsou-klicove-v-cinnosti-pracovniku-ospod-predstavujeme-publikaci-zamerenou-na-vzdelavani-pracovniku-ospod.html

Jak zvládnout být s COVIDEM

Dobrý den, chceme se s Vámi podělit o další dobrý počin k podpoře sociálních pracovníků, a dalších kolegů v sociálních službách:

Jak zvládnout být s COVIDEM“.

Uvedená videa vznikla ve spolupráci s MPSV a Armádou ČR.
Koukněte se 🙂

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4063177927029813&id=100000129386361&anchor_composer=false&ref=bookmarks

Vážené kolegyně, kolegové, mentoři, tutoři,

Asociace vzdělavatelů v sociální práci jako dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR, usiluje o podporu svých členů v úsilí kvalitně připravit studenty na výkon sociální práce – regulovaného povolání. Činí tak v podobě seminářů, cvičení, diskusemi se studenty,  kde se zaměřujeme nejen na jejich odborné kompetence, ale i na jejich osobnostní kompetence, které jsou nedílnou součástí výkonu činnosti sociálního pracovníka. Neoddělitelnou součástí vzdělávání je praktická příprava.

Vážíme si proto spolupráce s Vámi  při garantování a zajištění odborné přípravy studentů/studentek   sociální práce.

Děkujeme Vám, že i nadále vytváříte  prostor pro praktickou výuku studentů VOŠ a VŠ, která je nedílnou součástí jejich odborné přípravy pro budoucí povolání.

I my jsme si vědomi rizik, která sebou přináší aktuální situace.

Věříme, že naše dosavadní spolupráce přispěje k tomu, abychom všichni zvládli naplnění hygienických nařízení a zároveň se nám podařilo,  co nejdéle udržet realizaci praktické přípravy  budoucích kolegyň a kolegů.

Budeme rádi za případné informace o aktuální situaci ve vztahu k poskytování odborných praxí, podněty a otázky. Máme zájem spolupracovat při zajišťování kvalitní odborné praxe pro studenty s Ministerstvím práce a sociálních věcí, dalšími asociacemi a profesními spolky.

Děkujeme za podporu kvalitního praktického vzdělávání studentů sociální práce!

V Olomouci dne 2. 10. 2020                                    

                                                                   doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

                                                                                               předsedkyně

SPOLEČNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR 2020 Prohlášení COVID-19

Prohlášení

Česká republika, stejně jako další státy světa, čelí v posledních týdnech velké zkoušce v souvislosti s šířením nákazy koronavirem, s čímž se nikdo z nás dosud nesetkal, stejně jako generace před námi.

Společnost sociálních pracovníků ČR jako spolek sdružující sociální pracovníky ze všech oblastí sociální práce považuje za svoji povinnost vyjádřit  obdiv nad jejich obětavostí v  pomoci a péči všude tam, kde je sociálních pracovníků třeba. Řada z  těchto pracovníků musela rezignovat na rodinný život a v zájmu odborné pomoci potřebným a ochrany svých blízkých setrvává na svém pracovišti (v nemocnicích, pobytových zařízeních, na úřadech, které zřídily poradenství na telefonních linkách či poskytují pomoc přímo v terénu).

Společnost sociálních pracovníků ČR si váží také všech odborníků, kteří pracují v první linii“, především lékařů a zdravotníků, pracovníků záchranné služby, hasičů a policistů. Obdivuhodné důkazy solidarity a podpory prokazují i zástupci dalších profesí, kteří často nabízejí své služby zdarma (provozovatelé restaurací, taxislužby, farmáři, majitelé malých letadel apod.) Velké poděkování patří i všem vědeckým pracovištím
a pedagogům.

Mezní životní situace odhalila charaktery lidí. Aktuální nouzový stav potvrdil, že  občané České republiky si  uvědomili závažnost situace a nadřadili ochranu veřejného zájmu svým vlastním potřebám.

Věříme, že sociální pracovníci svým zapojením velkou měrou přispěli ke zvýšenému zájmu široké veřejnosti o toto povolání a posílení prestiže sociálního pracovníka ve společnosti.

Přejme si, abychom i v budoucnosti dokázali společně posilovat vše pozitivní, co nás spojuje, nikoliv to, co nás rozděluje.

JUDr. Věra Novotná

               předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR

Poděkování

Rádi bychom studentům, kteří jsou aktivní na místech sociálních pracovníků, praktikantů
nebo dobrovolníků, vyjádřili podporu a poděkování za odhodlání pomáhat během
této výjimečné doby. Poděkování za neúnavnou práci náleží i našim absolventům a všem ostatním sociálním pracovníkům, kteří se po boku lékařů, zdravotníků, hasičů, policistů
a všech dalších snaží zajistit, aby se virová epidemie a její důsledky nevymkly kontrole.

Všichni jsme si vědomi dopadů na naši zemi. Sčítání škod je nedílnou součástí vyhodnocení preventivních opatření. Sociální pracovníci budou několik týdnů, měsíců a možná i let, konfrontování s dopady aktuální situace, a to v podobě: tíživých životních situací klientů, ohrožení fungování rodin, ohrožení fungování jedince, eskalace domácího násilí atd.,
a s využitím odborných metod práce budou vyvíjet snahu k dosažení cílů sociální práce
s akcentem na dodržování etických rozměrů své odborné činnosti. A právě z výše uvedených důvodů je třeba, aby studenti, dobrovolníci, absolventi, sociální pracovníci respektovali sami sebe, a to i v podobě prevence péče o sebe.

Nikdo neví, kdy budeme moci říct, že je vše za námi. Ale již teď je jisté, že mnohé z důsledků epidemie koronaviru budou sociálním pracovníkům ještě velmi dlouhou dobu násobit řady jejich klientů. Proto nastává čas, kdy je třeba začít nakládat s vlastními silami s vědomím,
že míra schopnosti podporovat ostatní, je přímo úměrná schopnosti přijmout i své emoční
a fyzické potřeby. Péče o sebe sama je pro sociální pracovníky nezbytností. Práce, kterou dělají, je často emocionálně náročná, a je proto důležité věnovat pozornost jejímu vlivu
na vlastní zdraví.

Děkujeme Vám!

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Otevřený dopis sociálním pracovníkům v Ústí nad Labem

Poté, co Magistrát města Ústí nad Labem vyhlásil na svém území 22 oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a připravil obyvatele těchto oblastí o nárok na doplatek na bydlení, musí se po uzavření dvou soukromých ubytoven k 30. 6. 2018 vystěhovat cca 230 lidí (zejména rodiny s dětmi, senioři a invalidé). Město Ústí nad Labem se od řešení situace, kterou samo vyvolalo, distancuje prohlášením, že nemá povinnost poskytnout náhradní byty, ale pouze povinnost sociální práce či sociálního poradenství. Proto požádalo poskytovatele sociálních služeb o provedení depistáže a zahájení sociální práce zaměřené na pomoc lidem ohroženým ztrátou bydlení.

Se znepokojením sledujeme, jak se město Ústí nad Labem snaží obrátit sociální práci proti její vlastní podstatě a ze sociálních pracovníků učinit nástroj „úklidu“ či šikany chudých a „nepohodlných“ lidí.

V situaci, kdy město samo zapříčinilo ztrátu bydlení u více než dvou stovek lidí, požaduje po sociálních pracovnících, aby problém řešili poradenstvím na individuální rovině klientů. Tím v podstatě nutí sociální pracovníky, aby oběti politiky města činily odpovědné za řešení jimi nezpůsobených problémů. Na sociální pracovníky a neziskové organizace je kladena nereálná zakázka, kterou lze těžko uspokojit. Problém nelze řešit v jeho důsledcích, ale musí být řešen v jeho příčinách (kterými jsou zejména etnická diskriminace lidí v oblasti bydlení a politika města v oblasti bydlení a sociálního bydlení).

Vítáme, že organizace Člověk v tísni a Poradna pro občanství kritizují město, že nemá zpracován žádný krizový plán, a vyzývají ho, aby se zodpovědně postavilo k řešení krize. Apelujeme však na to, aby sociální pracovníci usilovali o maximální možnou participaci obyvatel ubytoven na řešení problému. Připomínáme, že sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti a klíčovým pravidlem etického chování sociálního pracovníka je participace klientů při řešení jejich problémů (Etický kodex sociálních pracovníků České republiky).

Apelujeme na sociální pracovníky odboru sociálních věcí města, aby dbali na to, že jako sociální pracovníci mají povinnost čelit negativní diskriminaci lidí, nespravedlivé politice a praktikám (Mezinárodní etický kodex sociálních pracovníků). Aktuálně jde především o vyhlašování oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů v Ústí nad Labem, u kterého lze vzhledem k absenci alternativ důvodně předpokládat značné negativní dopady na ohrožené děti. Vyzýváme sociální pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí, aby se jako sociální pracovníci orgánu státní správy, který vykonává ochranu děti v přenesené působnosti, neobávali v této věci vystoupit proti městu, které ve své samostatné působnosti jednoznačně jedná proti zájmu ohrožených dětí.

Tímto otevřeným dopisem vám vyjadřujeme podporu při naplňování etických hodnot a poslání sociální práce a nabízíme vám spolupráci při výkonu obtížné role sociální práce.

Výkonná rada Asociace vzdělavatelů v sociální práci České republiky

Výbor Společnosti sociálních pracovníků České republiky

Výbor Profesní komory sociálních pracovníků

zveřejněno 15.6. 2018


Otevřený dopis Magistrátu města Ústí nad Labem

Vážená paní primátorko, radní a zastupitelé města Ústí nad Labem,

obracíme se na vás ve věci pověření sociálních pracovníků řešením situace na ubytovnách Klíšská a Modrá. Poté, co Magistrát města Ústí nad Labem vyhlásil na svém území 22 oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a připravil obyvatele těchto oblastí o nárok na doplatek na bydlení, musí se po uzavření dvou soukromých ubytoven k 30. 6. 2018 vystěhovat cca 230 lidí (zejména rodiny s dětmi, senioři a invalidé). Město Ústí nad Labem se od řešení situace, kterou v důsledku přijatého opatření vyvolalo, distancuje prohlášením, že nemá povinnost poskytnout náhradní byty, ale pouze povinnost sociální práce či sociálního poradenství. Proto požádalo poskytovatele sociálních služeb o provedení depistáže a zahájení sociální práce zaměřené na pomoc lidem ohroženým ztrátou bydlení.

Jako zastřešující profesní asociace sociálních pracovníků se znepokojením sledujeme, jak se město Ústí nad Labem snaží obrátit sociální práci proti její vlastní podstatě a ze sociálních pracovníků učinit nástroj „úklidu“ či šikany chudých a „nepohodlných“ lidí. V situaci, kdy má zejména obec kompetence a možnosti systémových opatření, požaduje po sociálních pracovnících, aby problém, který se týká přibližně dvě stě občanů, řešili poradenstvím na individuální rovině klientů. Tím v podstatě nutí sociální pracovníky, aby oběti politiky města činily odpovědné za řešení jimi nezpůsobených problémů. Na sociální pracovníky a neziskové organizace kladete nereálnou zakázku, kterou lze těžko uspokojit. Problém nelze řešit v jeho důsledcích, ale musí být řešen v jeho příčinách (kterými jsou zejména etnická diskriminace lidí v oblasti bydlení a politika města v oblasti bydlení a sociálního bydlení). Uvědomujeme si, že současná situace je částečně vyvolaná i bytovou politikou předešlých komunálních vlád po celé České republice, které realizovaly privatizace  bytového fondu bez závazné sociálně bytové koncepce garantující pomoc osobám ohroženým sociální exkluzí.

Sociální práce je postavena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti (Mezinárodní etický kodex sociálních pracovníků), a z tohoto důvodu se připojujeme k výzvě organizací Člověk v tísni, o.p.s. a Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva, abyste se jako zástupci města zodpovědně postavili k řešení krizové situace lidí z uzavíraných ubytoven.

Věříme, že přehodnotíte svůj postoj a poskytnete sociálním pracovníkům reálné nástroje, které budou v souladu s hodnotami a principy sociální práce a pomohou vystěhovaným obyvatelům ubytoven najít důstojné bydlení. Zároveň věříme, že přehodnotíte sociální politiku města, aby směřovala více k prevenci než k represi.

S pozdravem

Výkonná rada Asociace vzdělavatelů v sociální práci České republiky

Výbor Společnosti sociálních pracovníků České republiky Výbor Profesní komory sociálních pracovníků

zveřejněno 15.6. 2018

MEMORANDUM SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ K VÝROČÍ 100 LET SOCIÁLNÍ PRÁCE V ČR

Dne 12. 4. 2018 se ve starobylých prostorách Primátorského salonku Staroměstské radnice uskutečnilo setkání u kulatého stolu k výročí 100 let sociální práce v ČR. Setkání se zúčastnili zástupci Asociace vzdělavatelů v sociální práci; profesní organizace sociálních pracovníků: Společnost sociálních pracovníků, Profesní komora sociálních pracovníků a Profesní svaz sociálních pracovníků; zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, sociální pracovníci a další hosté. Účastníci akce se shodli na tomto společném memorandu:

My, sociální pracovníci ČR, zástupci střešních organizací, organizací vzdělavatelů v sociální práci a další odborníci,

považujeme za nepřípustné snížení požadavků na kvalifikaci sociálního pracovníka, které by mělo za následek vyšší náklady státu na nápravu škod, které neprofesionálně vedené intervence způsobí.

jsme přesvědčeni, že je ve veřejném zájmu, aby praxe sociální práce byla nadále vykonávána na nejvyšší možné úrovni, a to kvalifikovanými sociálními pracovníky, v souladu s platnou legislativou. Nositelé výkonu praxe sociální práce – sociální pracovníci jsou diplomovaní a vysokoškolsky vzdělaní odpovědní odborníci, kteří se dále celoživotně vzdělávají.

vítáme obnovenou diskuzi nad podobou profesního zákona a nabízíme tímto spolupráci při jeho tvorbě. Profesní zákon musí směřovat k autonomii profese sociální práce, zaručit kvalifikační předpoklady napříč všemi oblastmi sociální práce v ČR, a definovat garanta profesní etiky.

trváme na tom, že sociální práce je:

  • vysoce specializovaná pomáhající činnost, jejímž cílem je zvyšovat nebo stabilizovat kvalitu života lidí, u kterých je tato kvalita ohrožena nebo omezena.
  • vykonávána kvalifikovanými sociálními pracovníky, a jako taková přináší zlepšování situace ohrožených osob a přispívá k jejich optimálnímu fungování ve společnosti.
  • je postavena na koncepci lidských práv a sociální spravedlnosti jako základních hodnotách.
  • činnost, jež na všech úrovních směřuje k vyšší sociální soudržnosti, optimálnímu fungování společnosti a udržení zdravého společenského klimatu.
  • ovlivňování společenského prostředí tak, aby neposilovalo nerovné podmínky.

Za účastníky akce: Mgr. Monika Havlíčková, PhDr. Pavla Kodymová, PhD., Mgr. Petr Antoni, Mgr. Andrea Tajanovská, doc. PhDr. Petr Brnula, PhD., Mgr. Jan Klusáček, PhDr. Ivana Davidová, Mgr. Šárka Vlková, Mgr. Michaela Límová

V České republice dne 8. 5. 2018

zveřejněno 15.5. 2018