Členové

Řádní členové ASVSP:

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, studijní obory Sociální práce, Sociální a humanitární práce
Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc
www: http://www.caritas-vos.cz
e-mail: skola@caritas–vos.cz, martin.bednar@caritas–vos.cz
kontaktní osoba: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
pověřený zástupce: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní, studijní obor Sociálně právní činnost
Opletalova 6, 602 00 Brno
www: http://www.eabrno.cz
e-mail: hana@rxe.cz, netocna@eabrno.cz
kontaktní osoba: Mgr. Hana Netočná
pověřený zástupce: Mgr. Hana Netočná

Evangelikální teologický seminář, Vyšší odborná škola teologická
a sociální, studijní program Teologická a pastorační činnost
Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9
www: http://etspraha.cz
e-mail:monika.havlickova@etspraha.cz 

kontaktní osoba: Mgr. Monika Havlíčková
pověřený zástupce: Mgr. Monika Havlíčková

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, studijní obor Sociální pedagogika a teologie
Salmovská 8, 120 00 Praha 2
www: http://www.jabok.cz
e-mail: jabok@jabok.cz, ortova@jabok.cz,  pazlarova@jabok.cz

kontaktní osoba: Mgr. Marie Ortová
pověřený zástupce: Mgr. Marie Ortová, PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní, studijní obor Sociální práce a sociální pedagogika
Jahodová 2800/44, 106 00 Praha 10
www: http://www.vossp.cz
e-mail: iveta.turkova@vossp.cz
kontaktní osoby: Ing., Mgr. Iveta Turková
pověření zástupci: Ing., Mgr. Iveta Turková

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, studijní program Sociální práce
Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
www: http://www.zsf.jcu.cz
e-mail: mojzis@zsf.jcu.cz,  vackova@zsf.jcu.cz, motlova@zsf.jcu.cz

kontaktní osoba: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
pověřený zástupce: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D., doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D., PhDr. Lenka Motlová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, studijní obor Sociální a charitativní práce
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
www: http://www.tf.jcu.cz
e-mail: ehrlich@tf.jcu.cz, elich@tf.jcu.cz
kontaktní osoba: Mgr. Magdalena Ehrlichová
pověřený zástupce: Mgr. Magdalena Ehrlichová, Mgr. Markéta Elich, Ph.D.

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální politiky a sociální práce, studijní program Sociální práce
Joštova 10, 602 00 Brno
www: https://spsp.fss.muni.cz/pro-uchazece
e-mail: balrom@mail.muni.cz

kontaktní osoba: Mgr. Roman Baláž, Ph.D.
pověřený zástupce: Mgr. Roman Baláž, Ph.D.

Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, p.o., studijní obor Sociální práce
Kotlářská 9, 611 53 Brno
www: www.oabrno.cz
e-mail: taborska@oabrno.cz, semeradova@oabrno.cz
kontaktní osoba: Mgr. Lucie Táborská
pověřený zástupce: Ing. Lucie Semerádová, Ph.D.

Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, studijní obor/program Sociální práce
Českobratrská 16, 702 00 Ostrava
www: http://fss.osu.cz
e-mail: monika.chrenkova@osu.cz   Zuzana.Stankova@osu.cz 

kontaktní osoby: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.
pověřený zástupce: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D., Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o., studijní obor Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
Hekrova 805, 149 00 Praha 4 – Háje
www: http://www.pvsps.cz
e-mail: jivetaj@centrum.cz
kontaktní osoba: PhDr. Iveta Jelínková, MBA
pověřený zástupce: PhDr. Iveta Jelínková, MBA

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s., studijní obor Sociální práce
Srázná 21, 586 01 Jihlava
www: http://www.svoss.cz
e-mail: marcela.krivankova@svoss.cz
kontaktní osoba: Mgr. Marcela Křivánková
pověřený zástupce: Mgr. Marcela Křivánková

SPŠE a Vyšší odborná škola Pardubice, studijní obor Sociální práce
Karla IV. 13, 530 02 Pardubice
www: http://www.spse.cz
e-mail: levagabriela@seznam.cz, budina.petr@volny.cz
kontaktní osoby: Mgr. Gabriela Levá, PhDr. Petr Budina
pověření zástupci: Mgr. Gabriela Levá, PhDr. Petr Budina

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, studijní program Sociální práce
Studentská 2, 461 17 Liberec
www: http://www.tul.cz
e-mail: lenka.nadvornikova@tul.cz, katerina.thelenova@tul.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D., PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
pověření zástupci: Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D., PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Ústav sociální práce, studijní program Sociální práce
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
www: http://www.uhk.cz
e-mail: lucie.smutkova@uhk.czmartin.smutek.2@uhk.cz
kontaktní osoba: Mgr. Lucie Smutková, Ph.D., PhDr. Martin Smutek, Ph.D.
pověřený zástupce: Mgr. Lucie Smutková, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Katedra sociální práce FSE,
studijní program Sociální politika a sociální práce, studijní obor Sociální práce

Moskevská 54, 400 01 Ústí nad Labem
www: http://fse1.ujep.cz
e-mail:  jan.vasat@ujep.cz, pavel.kuchar@ujep.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jan Vašat, Ph.D., doc. Pavel Kuchař
pověření zástupci: Mgr. Jan Vašat, Ph.D., doc. Pavel Kuchař

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra křesťanské sociální práce CMTF, studijní obory Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce
Univerzitní 22, 771 11 Olomouc
www: http://www.kks.upol.cz
e-mail:  zdenek.meier@upol.cz

kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Meier, Ph.D.
pověřený zástupce: Mgr. Zdeněk Meier, Ph.D.

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra sociologie, andragogiky
a kulturní antropologie Filozofické fakulty,
studijní program Sociální práce
Křížkovského 10, 771 41 Olomouc
www: http://www.ksoc.upol.cz
e-mail: eva.klimentova@upol.cz
kontaktní osoba: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
pověřený zástupce: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, studijní program Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně sociální pracovník
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice
www: http://www.upce.cz/fzs/index.html
e-mail: adela.michkova@upce.cz, barbora.faltova@upce.cz
kontaktní osoby: Mgr. Adéla Michková, Ph.D., Mgr. Barbora Faltová
pověření zástupci: Mgr. Adéla Michková, Ph.D., Mgr. Barbora Faltová

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav zdravotnických věd, studijní obor Zdravotně sociální pracovník
Štefánikova 5670, 760 01 Zlín
www: http://www.utb.cz/fhs/struktura/a
e-mail:  jpavelkova@utb.cz, mzichova@utb.cz

kontaktní osoby: prof. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc., Mgr. Michaela Zichová
pověřený zástupce: prof. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc., Mgr. Michaela Zichová

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra sociální práce, studijní program Zdravotně sociální péče
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
www: https://ksp.vspj.cz/o-katedre
e-mail: marketa.dubnova@vspj.cz
kontaktní osoba: Mgr. Markéta Dubnová, PhD.
pověřený zástupce: Mgr. Markéta Dubnová, PhD.

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most
Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most
www: http://www.vos-sosmost.cz
e-mail:skola@vos-sosmost.cz, rucka@vos-sosmost.cz
kontaktní osoba: Mgr. Lenka Benešová Rucká, DiS.
pověřený zástupce: Mgr. Lenka Benešová Rucká, DiS.

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, studijní obor Sociální práce a sociální pedagogika
Evropská 33, 166 23 Praha 6
www: http://www.pedevropska.cz
e-mail: bosakova@pedevropska.cz
kontaktní osoba: PhDr. Alice Bosáková
pověřený zástupce: PhDr. Alice Bosáková

Vyšší odborná škola sociální, studijní obor Sociální práce, Sociální pedagogika
Karasova 16, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
www: http://www.voss-ova.cz
kontaktní osoba: Ing. Eva Zátopková
pověřený zástupce: Ing. Eva Zátopková, eva.zatopkova@voss-ova.cz

Mimořádní členové ASVSP:

Univerzita Karlova, Katedra sociální práce Filozofické fakulty, studijní obor Sociální práce
Na Příkopě 29, 110 00, Praha 1
www: http://socp.ff.cuni.cz
e-mail: novotna.a@gmail.com

kontaktní osoba: PhDr. Alena Novotná, Ph.D.

pověřený zástupce: PhDr. Alena Novotná, Ph.D., novotna.a@gmail.com

 

Přidružení členové ASVSP:

Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova, Katedra organizačních studií, studijní program Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích  
Pátkova 2137/5,182 00 Praha 8 – Libeň
www: https://fhs.cuni.cz/FHS-2494.html

e-mail: Monika.Bosa@fhs.cuni.cz
kontaktní osoba: doc. Monika Bosá, Ph.D.
pověřený zástupce: doc. Monika Bosá, Ph.D.

Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, katedra pastorační a sociální práce, studijní program Pastorační a sociální práce
Černá 9, 115 55 Praha 1
www: http://web.etf.cuni.cz
e-mail: matochova@etf.cuni.cz
kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Matochová
pověřený zástupce: Mgr. Alžběta Matochová

Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, Katedra psychosociálních věd a etiky, studijní obor Sociální a charitativní práce
Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 – Krč
www: http://www.htf.cuni.cz
e-mail: Noemi.Bravena@htf.cuni.cz, veronika.hruskova@htf.cuni.cz

kontaktní osoba: PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D., Ing. Veronika Hrušková
pověřený zástupce: PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.

Ústav pedagogických a psychologických věd, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, studijní program Sociální patologie a prevence
Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava
www: www.fvp.slu.cz
e-mail: vladimira.kocourkova@fvp.slu.cz
kontaktní osoba: doc. PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
pověřený zástupce: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.

Ústav veřejné správy a regionální politiky, Slezská universita v Opavě, Fakulta veřejných politik, studijní program Sociální politika a sociální práce, obor Veřejná správa a sociální politika
Hradecká 17, 746 01 Opava
www: www.fvp.slu.cz
e-mail: ladislav.prusa@fvp.slu.cz
kontaktní osoba: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
pověřený zástupce: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o., studijní obor Sociální práce
Náměstí 5.května 2, 250 88 Čelákovice
www: http://www.mills.cz
e-mail: milada.jandova@seznam.cz, info@mills.cz
kontaktní osoba: Mgr. Milada Jandová
pověřený zástupce: Mgr. Milada Jandová

Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra sociologie a sociální práce, studijní program Sociální práce

www: http://socialniprace.zcu.cz

email: rezack@kss.zcu.cz

kontaktní osoba: Mgr. Karel Řezáč, Ph.D.

pověřený zástupce: Mgr. Karel Řezáč, Ph.D.

Čestní členové:

 • Dr. Eva Kašparová
 • Mgr. Dagmar Štýrská
 • Eva Titěrová †
 • Prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
 • Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.
 • Mgr. Libuše Zimmelová
 • JUDr. Iva Kernová
 • PhDr. Vladislava Šídlová
 • PhDr. Hana Thielová
 • Prof. PaedDr. Oldřich Chytil, PhD.
 • Mgr. Jana Dvořáková
 • Mgr. Karla Veselá
 • Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.
 • Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
 • PhDr. Jarmila Rollová
 • PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Oldřich Matoušek †
 • doc. PaeDr. Tatiana Matulayová, Ph. D.