Členové

Řádní členové ASVSP:

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, studijní obory Charitativní
a sociální práce, Sociální a humanitární práce, Sociální práce
Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc
www: http://www.caritas-vos.cz
e-mail: skola@caritas–vos.cz a Martin.Bednar@caritas–vos.cz
kontaktní osoba: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
pověřený zástupce: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, studijní obor Sociální práce
Hrusická 2537/7, 141 00 Praha 4 – Spořilov
www: http://www.eapraha.cz
e-mail: skola@eapraha.cz, rollova@eapraha.cz
kontaktní osoba: PhDr. Jarmila Rollová
pověřený zástupce: PhDr. Jarmila Rollová

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní, studijní obor Sociálně právní činnost
Opletalova 6, 602 00 Brno
www: http://www.eabrno.cz
e-mail: hana@rxe.cz, netocna@eabrno.cz
kontaktní osoba: Mgr. Hana Netočná
pověřený zástupce: Mgr. Hana Netočná

Evangelikální teologický seminář, Vyšší odborná škola teologická a sociální, studijní program Teologická a pastorační činnost
Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9
www: http://etspraha.cz
e-mail: Ester.Miffkova@seznam.cz
kontaktní osoba: Mgr. Ester Miffková
pověřený zástupce: Mgr. Ester Miffková

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, studijní obor Sociální pedagogika a teologie
Salmovská 8, 120 00 Praha 2
www: http://www.jabok.cz
e-mail: jabok@jabok.cz, ortova@jabok.cz
kontaktní osoba: Mgr. Marie Ortová
pověření zástupci: Mgr. Marie Ortová, Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.

Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní, studijní obor Sociální práce a sociální pedagogika
Jahodová 2800/44), 106 00 Praha 10
www: http://www.vossp.cz
e-mail: skola@vossp.cz, milan.johanis@vossp.cz, monika.havlickova@vossp.cz
kontaktní osoby: Ing. Milan Johanis, Mgr. Monika Havlíčková
pověření zástupci: Ing. Milan Johanis, Mgr. Monika Havlíčková

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, studijní obor Sociální a charitativní práce
Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
www: http://www.zsf.jcu.cz
e-mail: mojzis@zsf.jcu.cz
kontaktní osoba: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
pověřený zástupce: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, studijní program Sociální práce
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
www: http://www.tf.jcu.cz
e-mail: ehrlich@tf.jcu.cz
kontaktní osoba: Mgr. Magdalena Ehrlichová
pověřený zástupce: Mgr. Magdalena Ehrlichová

Masarykova univerzita, Katedra sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií, studijní obor Sociální politika a sociální práce, studijní program Sociální práce
Joštova 10, 602 00 Brno
www: http://www.fss.muni.cz/struktura/katedry/spsp/
e-mail: necasova@fss.muni.cz
kontaktní osoba: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
pověřený zástupce: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, studijní obor Sociální práce
Kotlářská 9, 611 53 Brno, odloučené pracoviště Pionýrská 23, Brno
www: http://www.oakobrno.cz
e-mail: petrovicova@oakobrno.cz
kontaktní osoba: Mgr. Věra Petrovičová
pověřený zástupce: Mgr. Lucie Táborská; taborska@oabrno.cz

Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, studijní obor/program Sociální práce
Českobratrská 16, 702 00 Ostrava
www: http://fss.osu.cz
e-mail: monika.chrenkova@osu.cz
kontaktní osoby: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.
pověřený zástupce: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
Hekrova 805, 149 00 Praha 4 – Háje
www: http://www.pvsps.cz
e-mail: jivetaj@centrum.cz
kontaktní osoba: Mgr. Iveta Jelínková
pověřený zástupce: Mgr. Iveta Jelínková

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava, studijní obor Sociální práce
Matky Boží 15, 586 01 Jihlava
www: http://www.svoss.cz
e-mail: marcela.krivankova@svoss.cz
kontaktní osoba: Mgr. Marcela Křivánková
pověřený zástupce: Mgr. Marcela Křivánková

SPŠE a Vyšší odborná škola Pardubice, studijní obor Sociální práce
Karla IV. 13, 530 02 Pardubice
www: http://www.spse.cz
e-mail: levagabriela@seznam.cz, budina.petr@volny.cz
kontaktní osoby: Mgr. Gabriela Levá, PhDr. Petr Budina
pověření zástupci: Mgr. Gabriela Levá, PhDr. Petr Budina

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, studijní program Sociální práce
Studentská 2, 461 17 Liberec
www: http://www.tul.cz
e-mail: lenka.nadvornikova@tul.cz, katerina.thelenova@tul.cz
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D., PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
pověření zástupci: Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D., PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Ústav sociální práce, studijní program Sociální práce
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
www: http://www.uhk.cz
e-mail: radka.janebova@uhk.cz
kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
pověřený zástupce: Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Katedra sociální práce ESF
Sociální politika a sociální práce, studijní obor Sociální práce
Moskevská 54, 400 01 Ústí nad Labem
www: http://fse1.ujep.cz
e-mail:  jan.vasat@ujep.cz, pavel.kuchar@ujep.cz
kontaktní osoby: Mgr. Jan Vašat, Ph.D., doc. Pavel Kuchař
pověření zástupci: Mgr. Jan Vašat, Ph.D., doc. Pavel Kuchař

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra křesťanské sociální práce CMTF, studijní obory Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce
Univerzitní 22, 771 11 Olomouc
www: http://www.kks.upol.cz
e-mail: tmatulay@gmail.com
kontaktní osoba: doc. Tatiana Matulayová
pověřený zástupce: doc. Tatiana Matulayová

Univerzita Palackého, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty, studijní program Sociální práce
Křížkovského 10, 771 41 Olomouc
www: http://www.ksoc.upol.cz
e-mail: eva.klimentova@upol.cz
kontaktní osoba: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
pověřený zástupce: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, studijní program Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně sociální pracovník
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice
www: http://www.upce.cz/fzs/index.html
e-mail: adela.michkova@upce.cz, barbora.faltova@upce.cz
kontaktní osoby: Mgr. Adéla Michková, Ph.D., Mgr. Barbora Faltová
pověření zástupci: Mgr. Adéla Michková, Ph.D., Mgr. Barbora Faltová

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav zdravotnických věd, studijní obor Zdravotně sociální pracovník
Štefánikova 5670, 760 01 Zlín
www: http://www.utb.cz/fhs/struktura/a
e-mail: kudlova@utb.cz
kontaktní osoby: PhDr. Pavla Kudlová, Ph.D.
pověřený zástupce: Mgr. Lucia Elsner, Ph.D.,

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra sociální práce
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
www: https://ksp.vspj.cz/o-katedre
e-mail: marketa.dubnova@vspj.cz
kontaktní osoba: Mgr. Markéta Dubnová, Ph.D.
pověřený zástupce: Mgr. Markéta Dubnová, Ph.D.

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most
Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most
www: http://www.vos-sosmost.cz
e-mail:skola@vos-sosmost.cz a lisa@vos-sosmost.cz
kontaktní osoba: Mgr. Hana Lisá
pověřený zástupce: Mgr. Hana Lisá

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, studijní obor Sociální práce a sociální pedagogika
Evropská 33, 166 23 Praha 6
www: http://www.pedevropska.cz
e-mail: bosakova@pedevropska.cz
kontaktní osoba: PhDr. Alice Bosáková
pověřený zástupce: PhDr. Alice Bosáková

Vyšší odborná škola sociální a teologická – Dorkas, Olomouc, studijní oborSociální a diakonická práce
Blažejské nám. 9, 772 00 Olomouc
www: http://www.dorkas.cz
e-mail: info@dorkas.cz, zastupce@dorkas.cz
kontaktní osoba: Mgr. Jitka Dvořáková
pověřený zástupce: Mgr. Jitka Dvořáková

Vyšší odborná škola sociální, studijní obor Sociální práce a sociální pedagogika
Karasova 16, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
www: http://www.voss-ova.cz
e-mail: eva.kazdova@voss-ova.cz
kontaktní osoba: Ing. Eva Zátopková
pověřený zástupce: Ing. Eva Zátopková, eva.zatopkova@voss-ova.cz

Mimořádní členové ASVSP:

Universita Karlova, Katedra sociální práce FF, obor Sociální práce
U kříže, 150 00 Praha 5 – Jinonice
www: http://socp.ff.cuni.cz
e-mail:  katerina.samalova@ff.cuni.cz

kontaktni osoba: PhDr. Kateřina Šámalová, PhD. 

Přidružení členové ASVSP:

Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, katedra pastorační a sociální práce, studijní program Pastorační a sociální práce
Černá 9, 115 55 Praha 1
www: http://web.etf.cuni.cz
e-mail: janeckova@etf.cuni.cz
kontaktní osoba: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
pověřený zástupce: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, Katedra psychosociálních věd
a etiky, studijní
obor Sociální a charitativní práce
Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 – Krč
www: http://www.htf.cuni.cz
e-mail:krahulcova@htf.cuni.cz, sylviestretti@seznam.cz
kontaktní osoba: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
pověřený zástupce: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

Ústav pedagogických a psychologických věd, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, studijní program Sociální patologie a prevence
Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava
www: www.fvp.slu.cz
e-mail: vladimira.kocourkova@ fvp.slu.cz
kontaktní osoba: doc. PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
pověřený zástupce: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.

Ústav veřejné správy a regionální politiky, Slezská universita v Opavě, Fakulta veřejných politik, studijní program Sociální politika a sociální práce, obor Veřejná správa a sociální politika
Hradecká 17, 746 01 Opava
www: www.fvp.slu.cz
e-mail: Miroslav.Pilat@fvp.slu.cz
kontaktní osoba: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
pověřený zástupce: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Vysoká škola PRIGO, z.ú
Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov
www: www.vs-prigo.cz
e-mail: machova@prigo.cz
kontaktní osoba: doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.
pověřený zástupce: doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o., studijní obor Sociální práce
Náměstí 5.května 2, 250 88 Čelákovice
www: http://www.mills.cz
e-mail: milada.jandova@seznam.cz a info@mills.cz
kontaktní osoba: Mgr. Milada Jandová
pověřený zástupce: Mgr. Milada Jandová

Čestní členové:

 • Dr. Eva Kašparová
 • Mgr. Dagmar Štýrská
 • Eva Titěrová
 • Prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
 • Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.
 • Mgr. Libuše Zimmelová
 • JUDr. Iva Kernová
 • PhDr. Vladislava Šídlová
 • PhDr. Hana Thielová
 • Prof. PaedDr. Oldřich Chytil, PhD.
 • Jana Dvořáková
 • Karla Veselá

  Řádní členové ASVSP:

  1. CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, studijní obory Charitativní
   a sociální práce, Sociální a humanitární práce, Sociální práce

  Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc
  www: http://www.caritas-vos.cz
  e-mail: skola@caritas–vos.cz a Martin.Bednar@caritas–vos.cz
  kontaktní osoba: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

  pověřený zástupce: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

  1. Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, studijní obor Sociální práce

  Hrusická 2537/7, 141 00 Praha 4 – Spořilov
  www: http://www.eapraha.cz
  e-mail: skola@eapraha.cz, rollova@eapraha.cz
  kontaktní osoba: PhDr. Jarmila Rollová

  pověřený zástupce: PhDr. Jarmila Rollová

  1. Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní, studijní obor Sociálně právní činnost

  Opletalova 6, 602 00 Brno
  www: http://www.eabrno.cz
  e-mail: hana@rxe.cz, netocna@eabrno.cz
  kontaktní osoba: Mgr. Hana Netočná

  pověřený zástupce: Mgr. Hana Netočná

  1. Evangelikální teologický seminář, Vyšší odborná škola teologická a sociální, studijní program Teologická a pastorační činnost

  Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9
  www: http://etspraha.cz
  e-mail: Ester.Miffkova@seznam.cz
  kontaktní osoba: Mgr. Ester Miffková

  pověřený zástupce: Mgr. Ester Miffková

  1. Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, studijní obor Sociální pedagogika a teologie

  Salmovská 8, 120 00 Praha 2
  www: http://www.jabok.cz
  e-mail: jabok@jabok.cz, ortova@jabok.cz
  kontaktní osoba: Mgr. Marie Ortová

  pověření zástupci: Mgr. Marie Ortová, Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.

  1. Jahodovka – Vyšší odborná škola sociálně právní, studijní obor Sociální práce a sociální pedagogika

  Jahodová 2800/44), 106 00 Praha 10
  www: http://www.vossp.cz
  e-mail: skola@vossp.cz, milan.johanis@vossp.cz, monika.havlickova@vossp.cz
  kontaktní osoby: Ing. Milan Johanis, Mgr. Monika Havlíčková

  pověření zástupci: Ing. Milan Johanis, Mgr. Monika Havlíčková

  1. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, studijní obor Sociální a charitativní práce
  2. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
   www: http://www.zsf.jcu.cz
   e-mail: mojzis@zsf.jcu.cz
   kontaktní osoba: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

  pověřený zástupce: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

  1. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, studijní program Sociální práce

  Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
  www: http://www.tf.jcu.cz
  e-mail: ehrlich@tf.jcu.cz
  kontaktní osoba: Mgr. Magdalena Ehrlichová

  pověřený zástupce: Mgr. Magdalena Ehrlichová

  1. Masarykova univerzita, Katedra sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií, studijní obor Sociální politika a sociální práce, studijní program Sociální práce

  Joštova 10, 602 00 Brno
  www: http://www.fss.muni.cz/struktura/katedry/spsp/
  e-mail: necasova@fss.muni.cz
  kontaktní osoba: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

  pověřený zástupce: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

   

  1. Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, studijní obor Sociální práce

  Kotlářská 9, 611 53 Brno, odloučené pracoviště Pionýrská 23, Brno
  www: http://www.oakobrno.cz
  e-mail: petrovicova@oakobrno.cz
  kontaktní osoba: Mgr. Věra Petrovičová

  pověřený zástupce: Mgr. Lucie Táborská; taborska@oabrno.cz

  1. Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, studijní obor/program Sociální práce

  Českobratrská 16, 702 00 Ostrava
  www: http://fss.osu.cz
  e-mail: monika.chrenkova@osu.cz
  kontaktní osoby: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

  pověřený zástupce: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

  1. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.,

  Hekrova 805, 149 00 Praha 4 – Háje
  www: http://www.pvsps.cz
  e-mail: jivetaj@centrum.cz
  kontaktní osoba: Mgr. Iveta Jelínková

  pověřený zástupce: Mgr. Iveta Jelínková

  1. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava, studijní obor Sociální práce

  Matky Boží 15, 586 01 Jihlava
  www: http://www.svoss.cz
  e-mail: marcela.krivankova@svoss.cz
  kontaktní osoba: Mgr. Marcela Křivánková

  pověřený zástupce: Mgr. Marcela Křivánková

  1. SPŠE a Vyšší odborná škola Pardubice, studijní obor Sociální práce

  Karla IV. 13, 530 02 Pardubice
  www: http://www.spse.cz
  e-mail: levagabriela@seznam.cz, budina.petr@volny.cz
  kontaktní osoby: Mgr. Gabriela Levá, PhDr. Petr Budina

  pověření zástupci: Mgr. Gabriela Levá, PhDr. Petr Budina

  1. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, studijní program Sociální práce

  Studentská 2, 461 17 Liberec
  www: http://www.tul.cz
  e-mail: lenka.nadvornikova@tul.cz, katerina.thelenova@tul.cz
  kontaktní osoby: Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D., PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

  pověření zástupci: Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D., PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

  1. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Ústav sociální práce, studijní program Sociální práce

  Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
  www: http://www.uhk.cz
  e-mail: radka.janebova@uhk.cz
  kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.

  pověřený zástupce: Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.

  1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Katedra sociální práce ESF

  Sociální politika a sociální práce, studijní obor Sociální práce

  Moskevská 54, 400 01 Ústí nad Labem
  www: http://fse1.ujep.cz
  e-mail:  jan.vasat@ujep.cz, pavel.kuchar@ujep.cz
  kontaktní osoby: Mgr. Jan Vašat, Ph.D., doc. Pavel Kuchař

  pověření zástupci: Mgr. Jan Vašat, Ph.D., doc. Pavel Kuchař

  1. Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra křesťanské sociální práce CMTF, studijní obory Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce

  Univerzitní 22, 771 11 Olomouc
  www: http://www.kks.upol.cz
  e-mail: tmatulay@gmail.com
  kontaktní osoba: doc. Tatiana Matulayová

  pověřený zástupce: doc. Tatiana Matulayová

  1. Univerzita Palackého, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty, studijní program Sociální práce

  Křížkovského 10, 771 41 Olomouc
  www: http://www.ksoc.upol.cz
  e-mail: eva.klimentova@upol.cz
  kontaktní osoba: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

  pověřený zástupce: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

  1. Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, studijní program Zdravotně sociální péče, studijní obor Zdravotně sociální pracovník

  Průmyslová 395, 532 10 Pardubice
  www: http://www.upce.cz/fzs/index.html
  e-mail: adela.michkova@upce.cz, barbora.faltova@upce.cz
  kontaktní osoby: Mgr. Adéla Michková, Ph.D., Mgr. Barbora Faltová

  pověření zástupci: Mgr. Adéla Michková, Ph.D., Mgr. Barbora Faltová

  1. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav zdravotnických věd, studijní obor Zdravotně sociální pracovník

  Štefánikova 5670, 760 01 Zlín
  www: http://www.utb.cz/fhs/struktura/a
  e-mail: kudlova@utb.cz
  kontaktní osoby: PhDr. Pavla Kudlová, Ph.D.

  pověřený zástupce: Mgr. Lucia Elsner, Ph.D.,

  1. Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra sociální práce,

  Tolstého 16, 586 01 Jihlava
  www: https://ksp.vspj.cz/o-katedre
  e-mail: marketa.dubnova@vspj.cz
  kontaktní osoba: Mgr. Markéta Dubnová, Ph.D.

  pověřený zástupce: Mgr. Markéta Dubnová, Ph.D.

  1. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most

  Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most
  www: http://www.vos-sosmost.cz
  e-mail:skola@vos-sosmost.cz a lisa@vos-sosmost.cz
  kontaktní osoba: Mgr. Hana Lisá

  pověřený zástupce: Mgr. Hana Lisá

  1. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, studijní obor Sociální práce a sociální pedagogika

  Evropská 33, 166 23 Praha 6
  www: http://www.pedevropska.cz
  e-mail: bosakova@pedevropska.cz
  kontaktní osoba: PhDr. Alice Bosáková

  pověřený zástupce: PhDr. Alice Bosáková

  1. Vyšší odborná škola sociální a teologická – Dorkas, Olomouc, studijní oborSociální a diakonická práce

  Blažejské nám. 9, 772 00 Olomouc
  www: http://www.dorkas.cz
  e-mail: info@dorkas.cz, zastupce@dorkas.cz
  kontaktní osoba: Mgr. Jitka Dvořáková

  pověřený zástupce: Mgr. Jitka Dvořáková

  1. Vyšší odborná škola sociální, studijní obor Sociální práce a sociální pedagogika

  Karasova 16, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
  www: http://www.voss-ova.cz
  e-mail: eva.kazdova@voss-ova.cz
  kontaktní osoba: Ing. Eva Zátopková

  pověřený zástupce: Ing. Eva Zátopková, eva.zatopkova@voss-ova.cz

  Mimořádní členové ASVSP:

  1. Univerzita Karlova, Katedra sociální práce Filozofické fakulty, studijní obor Sociální práce
   U kříže, 150 00 Praha 5 – Jinonice
   www: http://socp.ff.cuni.cz
   e-mail: katerina.samalova@ff.cuni.cz
   kontaktní osoba: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
   pověřený zástupce: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. 

  Přidružení členové ASVSP:

  1. Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, katedra pastorační a sociální práce, studijní program Pastorační a sociální práce

  Černá 9, 115 55 Praha 1
  www: http://web.etf.cuni.cz
  e-mail: janeckova@etf.cuni.cz
  kontaktní osoba: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

  pověřený zástupce: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

  1. Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, Katedra psychosociálních věd
   a etiky, studijní
   obor Sociální a charitativní práce
   Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 – Krč
   www: http://www.htf.cuni.cz
   e-mail:krahulcova@htf.cuni.cz, sylviestretti@seznam.cz
   kontaktní osoba: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
   pověřený zástupce: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
  1. Ústav pedagogických a psychologických věd, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, studijní program Sociální patologie a prevence

  Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava
  www: www.fvp.slu.cz
  e-mail: vladimira.kocourkova@ fvp.slu.cz

  kontaktní osoba: doc. PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.

  pověřený zástupce: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.

  1. Ústav veřejné správy a regionální politiky, Slezská universita v Opavě, Fakulta veřejných politik, studijní program Sociální politika a sociální práce, obor Veřejná správa a sociální politika

  Hradecká 17, 746 01 Opava
  www: www.fvp.slu.cz
  e-mail: Miroslav.Pilat@fvp.slu.cz

  kontaktní osoba: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

  pověřený zástupce: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

  1. Vysoká škola PRIGO, z.ú

  Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov
  www: www.vs-prigo.cz
  e-mail: machova@prigo.cz
  kontaktní osoba: doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.

  pověřený zástupce: doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.

  1. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o., studijní obor Sociální práce

  Náměstí 5.května 2, 250 88 Čelákovice
  www: http://www.mills.cz
  e-mail: milada.jandova@seznam.cz a info@mills.cz
  kontaktní osoba: Mgr. Milada Jandová

  pověřený zástupce: Mgr. Milada Jandová

  Čestní členové ASVSP:

  • Dr. Eva Kašparová
  • Mgr. Dagmar Štýrská
  • Eva Titěrová
  • Prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.
  • Mgr. Libuše Zimmelová
  • JUDr. Iva Kernová
  • PhDr. Vladislava Šídlová
  • PhDr. Hana Thielová
  • Prof. PaedDr. Oldřich Chytil, PhD.
  • Jana Dvořáková
  • Karla Veselá