Publikace

Matulayová, T., Musil, L.. 2013. Social Work, Education and Postmodernity. Theory and Studies in Selected Czech, Slovak and Polish Issues. Liberec: Technical University of Liberec.  

This collective monograph has come into existence thanks to a grant from the European Association of Schools of Social Work, the project „DZG 11/5140 Reflections on European Social Work in the Visegrad Group countries“, the Department of Social Policy and Social Work at the Faculty of Social Studies of Masaryk University in Brno and the Faculty of Education, Technical University of Liberec.

česká verze kapitoly: Nečasová, M., Křišťan, A. Institucionalizace podoby výuky etiky v sociální práci – problém využití etických teorií (shrnutí diskuse). In Matulayová, T., Musil., L. Social Work, Education and Postmodernity. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. s.  74 – 87.


Masarykova universita, Katedra sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií, obor Sociální politika a sociální práce

Seznam vydaných publikací viz
http://www.internetovestranky.com/W2007.aspx?id=80


Univerzita Hradec Králové, Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty

Seznam vydaných publikací:

 • Radim Uzel, Miroslav Mitlöhner: Vybrané otázky lidské sexuality (2007)
 • Lucie Smutková: Sociální práce s rodinou (2007)
 • Kamil Janiš, Šárka Čížková: Slovník frekventovaných pojmů k rodinné a sexuální výchově (2007)
 • Daniela Květenská: Úvod do sociální práce pro pomáhající profese (2007)
 • Miloš Vítek, Marcela Vítková: Management – systémový přístup (2007)
 • Jan Hloušek: Problematika zakládání organizací v sociální oblasti (2006)
 • Martin Smutek: Model řešení problému v sociální práci – systémový pohled (2006)
 • Miroslav Mitlöhner, Vladislava Chytrá: Právnické termíny – část I. (2006)
 • Miroslav Mitlöhner: Právo a právní předpisy (2006)
 • Marcel Pikhart: Úvod do obecné religionistiky pro studenty sociálních oborů (2006)
 • Radka Janebová: Sociální problémy z aspektu gender (2006)
 • Marcela Vítková: Kvalitní stravování jako sociální služba (2006)
 • Martin Smutek: Evaluace sociálních programů (2005)

Publikace vydává nakladatelství Gaudeamus. Objednávky na adrese:
http://www.uhk.cz/uhk/gaudeamus

Bližší informace k obsahu knih: http://www.kspsp.info/cinnost/index.html
(na této adrese jsou i některé celé sborníky ke stažení…)


Ostravská universita, Fakulta sociálních studií

Seznam vydaných publikací:

 • Jan Keller – Modernisation and Transformation of the Social, v hodnotě 280 Kč, 11 Euro
 • Libor Musil – Coping with Dilemmas, Working Conditions and Interactions of Social Workers with their Clients,  v hodnotě 250 Kč, 10 Euro
 • Dana Sýkorová/Oldřich Chytil/Brian Littechild – Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age,  v hodnotě 250 Kč, 10 Euro
 • Adrian Adams – The Modernisation of Social Work Practice and Management in England, v hodnotě 210 Kč, 8 Euro
 • Brian Littechild/Peter Erath/Jan Keller – De- and Reconstruction in European Social Work, v hodnotě 300 Kč, 12 Euro
 • Peter Erath/Brian Littlechild/Riitta Vornanen – Social Work in Europe – Descriptions, Anylysis and Theories (Band 3), v hodnotě 300 Kč, 12 Euro
 • Adrian Adams/Peter Erath/Emmanuel Jovelin – Social Work and Science – An uneasy relationship? Contributions on the occasion of the conference on „Social work in scientific debates“, Lille March 12 – 14, 2007, v hodnotě 280 Kč, 11 Euro
 • Claudia Thiele – Zur Rezeption des Empowerment – Ansatzes in Deutschland, England und den USA – Ein Vergleich, v hodnotě 210 Kč, 8 Euro
 • Emanuel Jovelin, Anne Francoise Dequire, Adrian Adams, Holy Harris, Ruth Adams – Evaluation of Services and Initiatives for Young Homeless People in the United Kingdom (Kent) and in France (Nord-Pas-de-Calais), v hodnotě 250 Kč, 10 Euro

Publikace lze objednat telefonicky nebo emailem u Moniky Hurtíkové, DiS.
tel. 597 09 3102, email. Monika.Hurtikova@osu.cz

Publikace jsou zasílány na dobírku včetně poštovného. Platba na fakturu není možná.