Otevřený dopis sociálním pracovníkům v Ústí nad Labem

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Poté, co Magistrát města Ústí nad Labem vyhlásil na svém území 22 oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a připravil obyvatele těchto oblastí o nárok na doplatek na bydlení, musí se po uzavření dvou soukromých ubytoven k 30. 6. 2018 vystěhovat cca 230 lidí (zejména rodiny s dětmi, senioři a […]

Otevřený dopis Magistrátu města Ústí nad Labem

Vážená paní primátorko, radní a zastupitelé města Ústí nad Labem, obracíme se na vás ve věci pověření sociálních pracovníků řešením situace na ubytovnách Klíšská a Modrá. Poté, co Magistrát města Ústí nad Labem vyhlásil na svém území 22 oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů a připravil obyvatele těchto oblastí o nárok na doplatek na bydlení, musí […]

MEMORANDUM SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ K VÝROČÍ 100 LET SOCIÁLNÍ PRÁCE V ČR

Dne 12. 4. 2018 se ve starobylých prostorách Primátorského salonku Staroměstské radnice uskutečnilo setkání u kulatého stolu k výročí 100 let sociální práce v ČR. Setkání se zúčastnili zástupci Asociace vzdělavatelů v sociální práci; profesní organizace sociálních pracovníků: Společnost sociálních pracovníků, Profesní komora sociálních pracovníků a Profesní svaz sociálních pracovníků; zástupci Magistrátu hlavního města Prahy, sociální pracovníci a […]

Aktuální nabídka vzdělávání

Srdečně Vás zveme na vzdělávací akce ASVSP. Více informací v sekci vzdělávání. MOŽNOSTI ZOO-TERAPIE V SOCIÁLNÍ PRÁCI: základní principy a limity profesionální práce se zvířaty v sociální práci Andrea Tvrdá (Elva help z.s.,), PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. (TU Liberec) 11.4. 2016, Praha, Jabok, 6 vyučovacích hodin, od 10 hod SUPERVIZNÍ SKUPINA BALINTOVSKÉHO TYPU Termín dalšího […]