Úvod

Aktuality

Konference u Příležitosti Světového dne sociální práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá v rámci projektu „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II.“ konferenci ke Světovému dni sociální práce na téma Proměny a příležitosti sociální práce v ČR. Spolupořadateli jsou Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Profesní komora sociálních pracovníků, Profesní svaz sociálních pracovníků APSS ČR a Společnost sociálních pracovníků ČR. Úvodní slovo přednese ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová. Konference se bude konat na počest Světového dne sociální práce tj. 21. března 2017 od 9:00 do 16:30 v Hotelu IRIS Eden – Praha 10.

Konference je věnována proměnám sociální práce v kontextu historie jejího vývoje a plynule naváže na současné pojetí sociální práce, na etické hodnoty profese, kritickou praxi sociální práce v ČR,  současné výzvy oboru a uvedeny budou i zahraniční zkušenosti ze Slovenska.
Přednášejícími jsou:

 • prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.
 • PhDr. Pavla Kodymová, PhD.
 • doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.
 • doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.
 • Mgr. Martin Bednář, PhD.
 • doc. Michal Opatrný, Dr.theol.
 • Mgr. et Mgr. Radka Janebová, PhD.
 • Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger

Kapacita konference je 100 sociálních pracovníků/pracovnic.

Na konferenci se můžete přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře:
https://goo.gl/forms/Vw2Oh88pYNm86Vx13

Termín přihlášení je do 14. 3. 2017. Potvrzení o tom, zda jste byl/a či nebyl/a vybrán/a, obdržíte na Vámi uvedený e-mail do 16. 3. 2017.

Pozvánku a více informací naleznete na internetových stránkách http://www.mpsv.cz/cs/29544

Nabídka Australské obchodní komise

Členům Asociace vzdělavatelů v sociální práci si dovolujeme nabídnou zprostředkování spolupráce s australskými protějšky z řad vysokých škol, a to zejména v oblasti výměny postgraduálních studentů a s tím souvisejícím výzkumu v sociální práci, resp. v péči o seniory.

Financování takové kooperace by záviselo na vzájemné dohodě obou budoucích partnerů. Řada českých vysokých škol má již podepsaná memoranda o vzájemné spolupráci s australskými univerzitami. Velmi ráda se zájemci z řad členů Asociace vzdělavatelů v sociální práci toto prohovořím osobně:

PhDr. Zdenka Kotalová | Business Development Manager, Praha

Střední Evropa

Australian Trade and Investment Commission (Austrade)

Klimentská 10, 110 00 Praha 1

T +420 221 729 273 | M +420 721 803 133
Zdenka.Kotalova@austrade.gov.au


Kdo jsme

Asociace vzdělavatelů v sociální práci je dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR, případně poskytovatelů dalšího vzdělávání v sociální práci.

Stanovy ASVSP čtěte ZDE.

Asociace vzdělavatelů v sociální práci je členem Evropské asociace škol sociální práce (EASSW).

Základní cíle ASVSP

Základním cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR. Dlouhodobým cílem ASVSP a jejich členů, je zkvalitňovat vzdělávání v sociální práci a přispívat tím ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice. Za rozhodující nástroj dosahování uvedeného cíle považují členové ASVSP vytváření Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci a vydávání časopisu Sociální práce/Sociálna práca – jediného odborného časopisu v sociální práci v ČR i na Slovensku. Vydávání časopisu a vytváření a inovace standardů, podpora členů při jejich realizaci a kontrola jejich dodržování na školách, které jsou členy ASVSP, je jádrem činnosti Asociace.

Udržování a posilování úrovně vzdělávání v sociální práci napomáhají konzultace, které poskytuje ASVSP svým členům. Konzultace mají následující cíle:

 • napomoci konstituování a rozvoji oboru v daných (měnících se) podmínkách
 • podpořit respektování minimálních standardů vzdělávání v sociální práci
 • upozornit školy (členy asociace) na problémy v jejich práci a zprostředkovat jim zkušenosti jiných  (i zahraničních) škol, zaměstnavatelů, sociálních pracovníků a dalších relevantních subjektů
 • udržovat kontakty mezi školami a učiteli sociální práce
 • posilovat kooperaci škol, například v oblasti výměny učitelů a studentů aj.

Výkonná rada