ÚVODNÍ STRÁNKA

Cena rektora MU za aktivní rozvoj občanské společnosti – Libor Musil, FSS MUNI

S velkou radostí sdílíme, že v rámci Dies Academicus Masarykovy univerzity obdržel prof. Libor Musil Cenu rektora MU za aktivní rozvoj občanské společnosti, konkrétně za významný podíl na institucionalizaci oboru Sociální práce v České republice, za podporu a rozvoj organizací zaměřených na služby sociální práce. Prof. Musil je zakladatelem Asociace vzdělavatelů v sociální práci v ČR, byl u vzniku organizace Ratolest Brno, která je zaměřena na pomoc dětem a mladým lidem v rizikových situacích, působil ve správní radě Nadačního fondu Domovy potřebných Brno.

Návrh na ocenění podala Katedra sociální politiky a sociální práce s podporou děkana FSS MU.

https://www.em.muni.cz/udalosti/17402-dies-academicus-oceneni-osobnosti-ktere-delaji-skvele-jmeno-fakultam-i-univerzite

prof. Musil + rektor MU.jpg

prof. Musil – oceneni-text.jpeg

prof. Musil +dekan FSS MU.jpg