ÚVODNÍ STRÁNKA

Světový den sociální práce

Světový den sociální práce, připadá letos na 19.3.2024.

Světový den sociální práce si každoročně připomínáme třetí úterý v březnu a jeho smyslem je upozornit širokou veřejnost na celospolečenský význam sociální práce, na její nezastupitelnou roli jako profese, která v moderní společnosti získává čím dál tím důležitější postavení, ale také bránit sociální spravedlnost a lidská práva. Poprvé byl vyhlášen v roce 1983 Mezinárodní federací sociálních pracovníků (IFSW).

Součástí tohoto dne  je ocenění GRATIAS. Gratias  je symbolickým uznáním pro ty sociální pracovníky, kteří se významně zasazují o dobré jméno a rozvoj sociální práce.

A co se vše bude dít? 

Sledujte náš web a sociální sítě.

Mezinárodní odborná konference „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením“

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ (Zelená 40A, Ostrava, Česká republika)
pořádá pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a náměstků hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarzneho a Bc. Jiřího Navrátila, MBA, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

mezinárodní odbornou konferenci „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením“

11. dubna 2024 od 8.30 do 14.30 hodin

Konferenčním tématem upozorníme na některá možná řešení jednoho z řady aktuálních společenských problémů, a to na význam integrace osob se zdravotním postižením na trhu práce. Na příkladech dobré praxe bude dokumentováno, že sociální politika založená na participativní demokracii a solidaritě může významnou měrou přispět k začlenění znevýhodněných osob do společnosti. Zajímavé bude určitě také mezinárodní srovnání v přístupu k této problematice. Téma odborné konference je vhodné pro sociální pracovníky z nejrůznějších institucí, odborníky z praxe, pracovníky z pomáhajících profesí, pedagogy, studenty apod. Konference se uskuteční v bezbariérových prostorách Vyšší odborné školy sociální, Zelená 40A, Ostrava.

Program a přihlášku naleznete na webových stránkách VOŠS www.oa-vos.cz .

Konferenční poplatek: 500 Kč – lze uhradit na účet školy: 62235761/0100 (VS: 3333; poznámka pro příjemce: jméno a příjmení, organizace) nebo přímo na místě.
Účast na konferenci lze započítat do dalšího vzdělávání sociálního pracovníka podle ust. § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (osvědčení; 6 hodin).
Těšíme se na setkání s Vámi.