Úvod

Aktuality

Pozvánka na seminář

Zveme vás na seminář o service learning, který pořádá 9.11.2016 v Bánské Bytřici Katedra sociálnej práce PF UMB.


Prohlášení předsedy Evropské asociace škol sociální práce (EASSW) ke Světovému dni sociální práce

Vážení členové Evropské asociace škol sociální práce,

V letošním roce slavíme Světový den sociální práce s podtitulem Důstojnost a hodnota lidí. Svátek je příležitostí pro školy sociální práce, pedagogy a studenty prezentovat naši roli a zájmy ve velmi složitém sociálním prostředí, které společně sdílíme. V posledních měsících se naše pozornost soustřeďuje na statisíce uprchlíků a migrantů, kteří přicházejí do různých evropských zemí spolu s problémy, kterým čelí chudí, senioři, lidé se zdravotním postižením a ostatní, kteří rovněž potřebují naši pomoc. Před námi jsou otázky porušování a ochrany lidských práv a je potřeba, aby sociální pracovníci byli při své práci v komunitách a společnosti vnímaví a humánní. EASSW Vás zve k oslavě Světového dne sociální práce ve Vaší škole a komunitě s cílem propagovat nejvyšší standardy lidských práv a hodnot sociální práce. EASSW spolu s IFSW (Mezinárodní federací sociálních pracovníků) evropského regionu pořádá dne 14.3. 2016 u příležitosti Světového dne sociální práce středevropskou akci v Bruselu.

Přejeme Vám úspěšné a přínosné oslavy Světového dne sociální práce

Nino Zganec

Prezident EASSW

Přeloženo a kráceno z originálu na http://www.eassw.org/news/article-189/en/world-social-work-day-on-march-15th-under-the-title-promoting-the-dignity-and-worth-of-peoples.html


Kdo jsme

Asociace vzdělavatelů v sociální práci je dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR, případně poskytovatelů dalšího vzdělávání v sociální práci.

Stanovy ASVSP čtěte ZDE.

Asociace vzdělavatelů v sociální práci je členem Evropské asociace škol sociální práce (EASSW).

Základní cíle ASVSP

Základním cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR. Dlouhodobým cílem ASVSP a jejich členů, je zkvalitňovat vzdělávání v sociální práci a přispívat tím ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice. Za rozhodující nástroj dosahování uvedeného cíle považují členové ASVSP vytváření Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci a vydávání časopisu Sociální práce/Sociálna práca – jediného odborného časopisu v sociální práci v ČR i na Slovensku. Vydávání časopisu a vytváření a inovace standardů, podpora členů při jejich realizaci a kontrola jejich dodržování na školách, které jsou členy ASVSP, je jádrem činnosti Asociace.

Udržování a posilování úrovně vzdělávání v sociální práci napomáhají konzultace, které poskytuje ASVSP svým členům. Konzultace mají následující cíle:

  • napomoci konstituování a rozvoji oboru v daných (měnících se) podmínkách
  • podpořit respektování minimálních standardů vzdělávání v sociální práci
  • upozornit školy (členy asociace) na problémy v jejich práci a zprostředkovat jim zkušenosti jiných  (i zahraničních) škol, zaměstnavatelů, sociálních pracovníků a dalších relevantních subjektů
  • udržovat kontakty mezi školami a učiteli sociální práce
  • posilovat kooperaci škol, například v oblasti výměny učitelů a studentů aj.

Výkonná rada