Revizní a kontrolní komise

Revizní a kontrolní komise

Revizní a kontrolní komise ASVSP je kontrolním orgánem ASVSP. Zaměřuje se zejména na nakládání s finančními prostředky z hlediska účelnosti a hospodárnosti. Je složena ze tří členů v čele s předsedou.

Aktuální složení revizní a kontrolní komise:

Předsedkyně:

Mgr. Magdalena Ehrlichová, kontakt: ehrlich@tf.jcu.cz

Členové:

Mgr. Marie Ortová, kontakt: ortova@jabok.cz

Ing. Milan Johanis, kontakt: milan.johanis@vossp.cz