Konzultace

Vedoucí konzultační skupiny ASVSP je:

PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
e-mail: eva.klimentova@upol.cz

Respekt členů k ASVSP je jediným garantem respektu vůči vypracovaným a valnou hromadou ASVSP přijatým minimálním standardům vzdělávání v sociální práci. Udržování a posilování této garance úrovně vzdělávání v sociální práci napomáhají konzultace, které poskytuje ASVSP svým členům. Konzultace mají následující cíle:

  • napomoci konstituování a rozvoji oboru v daných (měnících se) podmínkách
  • podpořit respektování minimálních standardů vzdělávání v sociální práci
  • upozornit školy (členy asociace) na problémy v jejich práci a zprostředkovat jim zkušenosti jiných (i zahraničních) škol, zaměstnavatelů, sociálních pracovníků a dalších relevantních subjektů
  • udržovat kontakty mezi školami a učiteli sociální práce
  • posilovat kooperaci škol, například v oblasti výměny učitelů a studentů aj.

V zájmu zabezpečení těchto cílů schválila Valná hromada ASVSP pravidla ke konzultacím.

Přehled konzultací k 12.2.2021.