Kdo jsme

Kdo jsme?

Asociace vzdělavatelů v sociální práci (dále jen ASVSP) je dobrovolným zapsaným spolkem sdružujícím vyšší odborné a vysoké školy v ČR, které poskytují vzdělání v oblasti sociální práce.

Historie ASVSP sahá až do roku 1992, její současná podoba je zakotvena
v aktuálních stanovách.

Jednotlivé členy ASVSP naleznete v sekci Členové.

Co je naším cílem?

Naším hlavním cílem je zvyšování kvality vzdělávání v oboru sociální práce, tím se snažíme přispět ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice.
Základní nástroj pro udržování hlavního cíle představují Minimální standardy vzdělávání v sociální práci, z nichž členské školy při poskytování vzdělávaní vycházejí. 

Udržování a posilování úrovně vzdělávání v sociální práci je naplňováno pravidelnými konzultacemi, které ASVSP poskytuje svým členům.

Ke kvalitě vzdělávání přispívá ASVSP svými vlastními vzdělávacími aktivitami (viz sekce vzdělávání), které jsou mimo členské školy určené také zájemcům z pomáhajících profesí. ASVSP je vydavatelem jediného odborného časopisu v oblasti sociální práce v České republice a na Slovensku, a to časopisu Sociální práce/Sociálna práce https://socialniprace.cz/.

ASVSP spolupracuje s  různými subjekty ovlivňujícími podmínky vzdělávání a výkonu činnosti sociálních pracovníků, dále je členem Evropské asociace škol sociální práce (EASSW).