Členové

Řádní členové ASVSP:

Masarykova universita, Katedra sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií, obor Sociální politika a sociální práce
Joštova 10, 602 00 Brno
www: http://www.fss.muni.cz/struktura/katedry/spsp/
e-mail: necasova@fss.muni.cz
kontaktni osoba: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.

Vyšší odborná škola sociální a teologická – Dorkas, Olomouc, obor Sociální a diakonická práce
Blažejské nám. 9, 772 00 Olomouc
www: http://www.dorkas.cz
e-mail: info@dorkas.cz a zastupce@dorkas.cz
kontaktni osoba: Mgr. Jitka Dvořáková

Ostravská universita, Fakulta sociálních studií, obor Sociální práce
Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
www: http://fss.osu.cz
e-mail: Monika.Chrenkova@osu.cz
kontaktni osoby: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D.

Vyšší odborná škola sociálně právní, obor Sociální práce
Jasmínová 3166/37a (dříve Jahodová 2800/44), 106 00 Praha
www: http://www.vossp.cz
e-mail: skola@vossp.cz a pavel.vozabal@post.cz
kontaktni osoba: PhDr. Pavel Vozábal

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, obor Sociální pedagogika a teologie
Salmovská 8, 120 00 Praha 2
www: http://www.jabok.cz
e-mail: jabok@jabok.cz, ortova@jabok.cz
kontaktni osoba: Dr. Marie Ortová

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, obor Sociální pedagogika
Evropská 33, 166 23 Praha 6
www: http://www.pedevropska.cz
e-mail: castka@pedevropska.cz
kontaktni osoba: PaedDr. Tomáš Částka

Vyšší odborná škola sociální, obor Sociální práce a sociální pedagogika
Karasova 16, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
www: http://www.voss-ova.cz
e-mail: eva.zatopkova@voss-ova.cz
kontaktni osoba: Ing. Eva Kazdová

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní, obor Sociálně právní činnost
Opletalova 6, 602 00 Brno
www: http://www.eabrno.cz
e-mail: hana@don.cz
kontaktni osoba: Mgr. Hana Netočná

Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava, obor Sociální práce
Matky Boží 15, 586 01 Jihlava
www: http://www.svoss.cz
e-mail: marcela.krivankova@svoss.cz
kontaktni osoba: Mgr. Marcela Křivánková

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, obory Charitativní a sociální práce, Sociální a humanitární práce
Nám. Republiky 3,  779 00 Olomouc
www: http://www.caritas-vos.cz
e-mail: skola@caritas–vos.cz a Martin.Bednar@caritas–vos.cz
kontaktni osoba: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno Sociální práce
Kotlářská 9, 611 53 Brno, odloučené pracoviště Pionýrská 23, Brno
www: http://www.oakobrno.cz
e-mail: petrovicova@oakobrno.cz
kontaktni osoba: Mgr. Věra Petrovičová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová, obor Sociální práce
Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová
www: http://www.vda.cz
e-mail: ales.stransky@vda.cz a petra.sejnohova@vda.cz
kontaktni osoby: Ing. Aleš Stránský, Mgr. Petra Šejnohová

Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola,obor Sociální práce
Hrusická 2537/7, 141 00 Praha 4 – Spořilov
www: http://www.eapraha.cz
e-mail: skola@eapraha.cz, rollova@eapraha.cz
kontaktni osoba: PhDr. Jarmila Rollová

Jihočeská universita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, oborRehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
Jírovcova 24/1347, 370 04 České Budějovice
www: http://www.zsf.jcu.cz
e-mail: mojzis@zsf.jcu.cz
kontaktni osoba: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Universita Palackého, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF, oborSociální práce
tř. Svobody 26, 771 41 Olomouc
www: http://www.ksoc.upol.cz
e-mail: eva.klimentova@upol.cz
kontaktni osoba: Mgr. Eva Klimentová, Ph.D

Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
www: http://www.uhk.cz
e-mail: radka.janebova@uhk.cz a zuzana.truhlarova@uhk.cz
kontaktni osoby: Mgr. Radka Janebová, PhD., Mgr. Zuzana Truhlářová, PhD.

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,  Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most
Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most
www: http://www.vos-sosmost.cz
e-mail:skola@vos-sosmost.cz a lisa@vos-sosmost.cz
kontaktni osoba: Mgr. Hana Lisá

Jihočeská universita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Sociální a charitativní práce
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
www: http://www.tf.jcu.cz
e-mail: elichova@tf.jcu.cz
kontaktni osoba: Mgr. Markéta Elichová, Ph.D.

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky
Studentská 2, 461 17 Liberec
www: http://www.tul.cz
e-mail: lenka.nadvornikova@tul.cz a  jan.sochurek@tul.cz
kontaktni osoby: Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D., PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

SPŠE a Vyšší odborná škola Pardubice, obor Sociální práce
Karla IV. 13, 531 69 Pardubice
www: http://www.spse.cz
e-mail: levagabriela@seznam.cz a budina.petr@volny.cz
kontaktni osoba: Mgr. Gabriela Levá, PhDr. Petr Budina

Střední škola sociální „PERSPEKTIVA“ a Vyšší odborná škola s.r.o., obor Sociální práce
Mírová 218/6, 417 03 Dubí – Pozorka
www: http://www.skola-perspektiva.cz
e-mail: BilovaMarie@seznam.cz
kontaktni osoba: PhDr. Marie Bílová

Evangelikální teologický seminář, Vyšší odborná škola teologická a sociální, studijní program teologická a pastorační činnost
Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9
www: http://etspraha.cz
e-mail: jan.klusacek@etspraha.cz
kontaktni osoba: Mgr. Jan Klusáček

Universita Palackého v Olomouci, Katedra křesťanské sociální práce CMTF, oboryCharitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce
Univerzitní 22, 771 11 Olomouc
www: http://www.kks.upol.cz
e-mail: milos.votoupal@upol.cz
kontaktni osoba: Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.

Universita Jana Evangelisty Purkyně, Katedra sociální práce ESF
Moskevská 54, 400 01 Ústí nad Labem
www: http://fse1.ujep.cz
e-mail:petr.balek@ujep.cz, pavel.kuchar@ujep.cz
kontaktni osoba: PhDr. Petr Balek, doc. Pavel Kuchař

Universita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, st. program. zdr. soc. péče, oborzdravotně sociální pracovník
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice
www: http://www.upce.cz/fzs/index.html
e-mail: marie.mackova2@upce.cz
kontaktni osoba: PhDr. Marie Macková, PhD.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
Hekrova 805, 149 00 Praha 4 – Háje
www: http://www.pvsps.cz
e-mail: luciepegas@volny.cz
kontaktni osoba: Mgr. Lucie Vacková

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav zdravotnických věd, obor Zdravotně sociální pracovník
Mostní 5139, 760 01 Zlíne
www: http://www.utb.cz/fhs/struktura/a
e-mail: dorkova@fhs.utb.cz
kontaktni osoba: Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra sociální práce
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
www: https://ksp.vspj.cz/o-katedre
e-mail: marketa.dubnova@vspj.cz
kontaktni osoba: Mgr. Markéta Dubnová, Ph.D.

Mimořádní členové ASVSP:

Universita Karlova, Katedra sociální práce FF, obor Sociální práce
U kříže, 150 00 Praha 5 – Jinonice
www: http://socp.ff.cuni.cz
e-mail:  katerina.samalova@ff.cuni.cz

kontaktni osoba: PhDr. Kateřina Šámalová, PhD. 

Přidružení členové ASVSP:

Ústav veřejné správy a regionální politiky, Slezská universita v Opavě, Fakulta veřejných politik
Hradecká 17, 746 01 Opava
www: www.fvp.slu.cz
e-mail: miroslav.pilat@seznam.cz
kontaktní osoba: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D., vedoucí Ústavu veřejné správy a regionální politiky

Ústav pedagogických a psychologických věd, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava
www: www.fvp.slu.cz
e-mail: jitka.skopalova@fvp.slu.cz
kontaktní osoba: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., vedoucí Ústavu pedagogických a psychologických věd

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o., obor Sociální práce
Náměstí 5.května 2, 250 88 Čelákovice
www: http://www.mills.cz
e-mail: milada.jandova@seznam.cz a info@mills.cz
kontaktni osoba: PaedDr. Michaela Myšková

Universita Karlova, Husitská teologická fakulta, Katedra psychosociálních věd a etiky,obor Sociální a charitativní práce
Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 – Krč
www: http://www.htf.cuni.cz
e-mail: beata.krahulcova@htf.cuni.cz, sylviestretti@seznam.cz
kontaktni osoba: Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
C.Boudy 1444, 272 01 Kladno
www: http://www.voskladno.cz
e-mail: reditel@voskladno.cz
kontaktni osoba: Ing. Věra Kučerová, Mgr. Marie Vacková

Universita Karlova, Evangelická teologická fakulta, katedra pastorační a sociální práce,studijní program Pastorační a sociální práce
Černá 9, 115 55 Praha 1
www: http://web.etf.cuni.cz
e-mail: janeckova@etf.cuni.cz
kontaktni osoba: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

Universita Palackého, Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta, obor Pedagogika – Sociální práce
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
www: http://www.upss.cz
e-mail: skarup@pdfnw.upol.cz
kontaktni osoba: PhDr. Helena Skarupská, PhD.

Čestní členové:

 • Dr. Eva Kašparová
 • Mgr. Dagmar Štýrská
 • Eva Titěrová
 • Prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
 • Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.
 • Mgr. Libuše Zimmelová
 • JUDr. Iva Kernová
 • PhDr. Vladislava Šídlová
 • PhDr. Hana Thielová
 • Doc. PaedDr. Oldřich Chytil, PhD.
 • Jana Dvořáková
 • Karla Veselá