Výběrové řízení na pozici výkonného redaktora / redaktorky časopisu Sociální práce / Sociálna práca

Do redakce mezinárodního odborného časopisu Sociální práce / Sociálna práca hledáme vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení pracovní pozice výkonný redaktor / výkonná redaktorka.

Cílem časopisu je (1) podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci praxe sociální práce a (2) přispívat k rozvoji sociální práce jako vědní disciplíny a ke zkvalitnění vzdělávání v sociální práci. Hlavní pracovní činností výkonného redaktora je vedení redakce a koordinace aktivit, které vedou k naplňování uvedených cílů.

Pracovní náplní výkonného redaktora je:

 • zajistit optimální fungování redakce a pravidelné vydávání časopisu;
 • garantovat obsahové a reprezentační kvality časopisu a webových stránek socialniprace.cz;
 • řídit lidské zdroje a ekonomiku časopisu (nikoli po účetní stránce);
 • zastupovat časopis a rozvíjet vztahy (partnerské i obchodní);
 • aktivně spolupracovat s Výkonnou radou ASVSP (vydavatelem) a Redakční radou časopisu.

Z hlediska zajištění uvedených okruhů činností očekáváme, že vhodný kandidát:

 • má strategické myšlení a cit pro detail;
 • umí vést malý kolektiv a je schopný sebeřízení;
 • je vzdělaný v oboru sociální práce;
 • je osobně identifikován s oborem sociální práce;
 • rozumí specifikům vydávání akademického časopisu (časopis nicméně má svou administrátorku akademických statí);
  umí psát publicistické texty;
 • je komunikačně zdatný, umí funkčně komunikovat s velmi rozdílnými partnery (akademici, praktikové, úředníci státu i samospráv, studující, čtenáři, obchodní partneři atd.);
 • má zkušenosti s vydáváním časopisu;
 • má zkušenost s udržováním webových stránek (po obsahové, nikoli technické stránce);
  rutinně ovládá MS Office;
 • na vysoké úrovni ovládá český jazyk a domluví se anglicky (slovem i písmem).

Nabízíme:

 • pracovní pozici, kde je značný prostor pro autonomii a seberealizaci;
 • flexibilní pracovní dobu;
 • možnost práce z domova (není pevně stanoveno místo výkonu práce).

Své životopisy a motivační dopisy zasílejte do 31.7.2018 výkonnému tajemníkovi Asociace vzdělavatelů v sociální práci Janu Klusáčkovi na adresu klusacek.honza@gmail.com.

Výběrové řízení proběhne v první polovině září 2018, o termínu budete informováni.

Prvním kolem výběrového řízení je výběr dle zaslaných životopisů a motivačních dopisů.
Do druhého kola budou pozváni jen vybraní kandidáti a kandidátky na obsazení pozice.