Poděkování ASVSP

Rádi bychom studentům, kteří jsou aktivní na místech sociálních pracovníků, praktikantů
nebo dobrovolníků, vyjádřili podporu a poděkování za odhodlání pomáhat během
této výjimečné doby. Poděkování za neúnavnou práci náleží i našim absolventům a všem ostatním sociálním pracovníkům, kteří se po boku lékařů, zdravotníků, hasičů, policistů
a všech dalších snaží zajistit, aby se virová epidemie a její důsledky nevymkly kontrole.

Všichni jsme si vědomi dopadů na naši zemi. Sčítání škod je nedílnou součástí vyhodnocení preventivních opatření. Sociální pracovníci budou několik týdnů, měsíců a možná i let, konfrontování s dopady aktuální situace, a to v podobě: tíživých životních situací klientů, ohrožení fungování rodin, ohrožení fungování jedince, eskalace domácího násilí atd.,
a s využitím odborných metod práce budou vyvíjet snahu k dosažení cílů sociální práce
s akcentem na dodržování etických rozměrů své odborné činnosti. A právě z výše uvedených důvodů je třeba, aby studenti, dobrovolníci, absolventi, sociální pracovníci respektovali sami sebe, a to i v podobě prevence péče o sebe.

Nikdo neví, kdy budeme moci říct, že je vše za námi. Ale již teď je jisté, že mnohé z důsledků epidemie koronaviru budou sociálním pracovníkům ještě velmi dlouhou dobu násobit řady jejich klientů. Proto nastává čas, kdy je třeba začít nakládat s vlastními silami s vědomím,
že míra schopnosti podporovat ostatní, je přímo úměrná schopnosti přijmout i své emoční
a fyzické potřeby. Péče o sebe sama je pro sociální pracovníky nezbytností. Práce, kterou dělají, je často emocionálně náročná, a je proto důležité věnovat pozornost jejímu vlivu
na vlastní zdraví.

Avšak péče o sebe není jen o snaze omezit nebo řešit profesionální stresory. Péče o sebe sama znamená péči o své fyzické a psychické zdraví, uspokojování emocionálních
a duchovních potřeb, podporu a udržování vztahů a dosažení rovnováhy a hranic
mezi osobním a pracovním životem. To se u každého může lišit jak v oblastech, které zdůrazňuje, tak i v rovnováze, kterou mezi nimi hledá. Nepodceňujte ji, začněte o sebe pečovat hned a začněte provádět změny, i když budou třeba jen velmi malé.

Děkujeme Vám!